تفال و استخاره مجرب

و

ي ل ا ي ل ي ف ل ف و ا و ح ي
خ ي ي ي ص ت ل ص س ر ه س ه ل س
ه ل ف ج ح ف خ ا ت ذ ا ي م ص ي
ي ل ع ا ل ه ن و ه ر ي ج ل م ذ
ظ ل ذ ا م ل ا ر ه ل ا ه ت ر ف
م ا ل م ل ا و ا ي ر د ا ا م ل
ب د ه ع ب م ت ر ن ش ه ذ س ا ر
ا ا ي ا و ا ي ل ص ل د ت ر م ل
ر ص و ح و م ت ط ا و د ا ز ا ن
و ل م ع ق ب ن ل ف و و ر ا ه و
ا ع ع ص ب ا ق و ت ل ز ت و ه ل
ب ا ر ي و و ل ع ص ت ل ک ا ا ل
و ن ب ه ا ه ل ل ا س ق ر س ح ا
س د م ر ر خ ر س ح ر و ض و ي ي
و ا س و ل ر ر ب ر ر ن ن ر ه ت

و فيه خيرات و بشارت و وصول و سرور
در اين کار نيکوئي و شادماني و رسيدن به مقصد ميباشد.

يوصل الي مراده و مطلوبه عنقريب
بزودي به مراد و مطلوب خويش مي رسي .

لا تستعجل في هذالامر الصبر خير
در اين امر عجله نکن صبر بهتر است

 

اول هذالامر عسير عاقبته سرور
اول اين کار سختي و عاقبت آن شادي و گشايش است.

يحصل المراد بالصدقه و الاحسان
رسيدن به اين مقصود نياز به صدقه و احسان به مستمندان دارد.

ليس في هذه لامر صواب ترکه احسن

در اين امر خيري نيست. ترک آن بهتر است.

يخرج من ظلمات الحزن الي السرور
از غم رهائي مي يابي و شاد مي گردي

فيه حصول المراد و العز و الدوله
حصول نتيجه و بزرگي و دولت

ليس في هذه النيت منفعت و لا مضرت
در اين نيت منفعت و ضرري نيست

نام کاربر
کلمه عبور
Poem
Copyright ® 2009 KhoFaSh Co. تماس با ما l فروشگاه l اعضاء l خدمات l درباره ما l صفحه اصلي